Menu

Betingelser for medlemskab

af

Branderslev Idrætsforening (BIF)

 

Medlemskab

 • Medlemskabet af BIF er strengt personligt, og kan ikke overdrages til andre.

 

Indmeldelse

 • Indmeldelse skal ske senest 2 uger efter første træning.
 • Indmeldelser, efter at normal kontingentopkrævning er sket, vil altid blive opkrævet med differentieret kontingentsats i forhold til indmeldelsestidspunkt indenfor igangværende sæson.
 • Såfremt medlemmet har spillet for en anden klub inden for de seneste 2 sæsoner, skal det ved indmeldelse angives for hvilket klub der tidligere er spillet.

 

Kontaktoplysninger

 • Du er som medlem, altid forpligtet til at holde klubben ajourført med dine aktuelle kontaktoplysninger. Har du ændringer til adresse, mail, mobil nr. ol., så kan du altid selv rette dine oplysninger på Mit DBU.

 

Træning

 • Al træning foregår på eget ansvar. BIF påtager sig ikke ansvar for hændelige uheld eller skader.
 • Benskinner, for fodboldspillere, er obligatorisk til både træning og kamp.
 • Medlemmet skal til enhver tid følge trænerens anvisninger.
 • Vil medlemmet ikke følge trænerens anvisninger, og det er nødvendigt at bortvise medlemmet, vil indbetalt kontingent være tabt.
 • Medlemmet er forpligtet til, altid at følge det af klubbens bestyrelse fastsatte ordensreglement samt BIF’s love.

 

Profil- og aktivitets billeder

 • Ved indmeldelse accepteres det, at der på klubbens hjemmeside må indlægges et profil billede (fodbold relateret) til brug for præsentation af holdets spillere samt hele holdet.
 • Samtidig accepteres det også at fodbold relaterede billeder, fra klubbens & holdets aktiviteter, og som kan indeholde billeder af medlemmet, også må publiceres på klubbens hjemmeside og sociale medier.

 

 

Kontingent

 • Kontingentopkrævning for damer og herre sker 4 gange om året til forfald 5. januar, 5. april, 5. juli og igen 5. oktober.
 • Kontingentopkrævning for Old-boys sker 2 gange om året til forfald 5. januar og 5. juli.
 • Der opkræves ikke særskilt kontingent for en evt. vintersæson.
 • Som medlem af BIF er man forpligtet til at betale sit kontingent, indtil skriftlig udmeldelse er modtaget af kassereren.
 • Afmelding/afvisning af kontingent opkrævningen er ikke alene gældende som en udmeldelse.
 • Manglende rettidig indbetaling af kontingent kan resultere i et gebyr på op til kr. 100,00 pr. rykker.
 • Medlemmer der ikke har betalt kontingent senest 8 dage efter 1. rykker, er ikke berettiget til at deltage i hverken træning eller kamp, før kontingentforholdet er bragt i orden og dokumenteret ved fremvisning af kvittering for kontingentbetalingen.
 • Kontingentopkrævninger, fremsendes altid pr. e-mail, indeholdende betalingslink til online betaling.
 • Ved indmeldelse og/eller første betaling via online betalingslink, tilmelder du dig samtidig til et abonnement i klubben, som giver klubben mulighed for automatisk at trække kommende kontingentopkrævninger på dit kort. Dine kortoplysninger bliver ikke opbevaret af klubben eller DBU - de ligger udelukkende hos vores certificerede betalingspartner.
 • Du vil altid modtage en notifikation om en kommende kontingentopkrævning, og kontingentbeløbet der trækkes størrelse, senest 7 dage før selve trækningen.

 

Pause i medlemskab

 • Hvis medlemmet vil holde en længerevarende pause fra fodbold (fx på grund af en skade, skole eller lignende) er det muligt at få medlemskabet stillet i bero, så medlemmet ikke meldes ud men blot undlader at betale kontingent i en nærmere aftalt periode. Skriv til kassereren om dette.
 • Efter den aftalte pause periode er det medlemmets eget ansvar at kontakte kassereren og meddele hvis pausen ønskes forlænget. Sker dette ikke vil medlemmet automatisk blive genaktiveret og opkrævet normalt kontingent igen.

 

Udmeldelse

 • Udmeldelse skal altid ske skriftligt til kassereren eller via vores online udmeldelse på hjemmesiden.
 • Sker udmeldelsen midt i, eller sidst i kontingentperioden, skal der betales kontingent for hele perioden.
 • Udmeldelse kan sendes via e-mail til kassereren eller via klubbens online udmeldelse på hjemmesiden.
 • Såfremt medlemmet er i kontingent restance, kan udmeldelse ikke ske før skyldigt kontingent er betalt. Ligeledes kan der ikke overføres spillercertifikat til evt. ny klub.

 

Senest opdateret 14-02-2021 (JB)

Luk