Menu

Ordensreglement

 

for

Branderslev Idrætsforening (BIF)

 

Klubhuset

 • Klubhuset er åbent i samme tidsrum som der foregår træning, kampe eller anden aktivitet i klubben. Klubben lukkes dog altid senest kl. 22:30, med mindre særskilt godkendelse er givet af et medlem af bestyrelsen.
 • Aktiviteter i klubhuset udenfor ovenstående perioder, må KUN ske efter godkendelse af bestyrelsen.
 • Det er ikke tilladt at have tasker, beklædningsgenstande m.m. på klubhusets borde. Tasker stilles i gangen eller under bordene.
 • Brugt service/flasker afleveres i køkkenet, affald lægges i affaldsspanden og stole sættes på plads. Dette gælder også ved brug af de udendørs borde og bænke.
 • Det er ikke tilladt at have fodboldstøvler på inden døre.

 

Omklædningsrum

 • Det er ikke tilladt at have fodboldstøvler på inden døre.
 • Ved brug af omklædningsrum skal der tages hensyn til andre brugere og bemærkes, hvorvidt rummet er stillet til rådighed for Damer eller Herrer.
 • Tag hensyn til andre hold der måtte vente på at benytte omklædningsrummene.
 • Der skal ALTID ryddes op efter brug af omklædningsrum, hvilket betyder at affald lægges i affaldsspanden og gulvet fejes.

 

Tobak, alkohol og euforiserende stoffer

 • Rygning er kun tilladt udendørs.
 • Opstillede askebægre skal altid benyttes til cigaretskodder og lignende.
 • Det er ikke tilladt at ryge ved eller på klubbens baneareal.
 • Der må ikke sælges alkohol til personer under 18 år. Personer under 18 år, må ikke indtage alkohol i klubhuset eller ved nogen af klubbens udenoms arealer.
 • Det er ikke tilladt for klubbens spillere, trænere og ledere at drikke alkohol før eller under træning, kampe og stævner.
 • Al indtagelse af euforiserende stoffer, præstationsfremmende midler eller andre rusmidler er totalt forbudt – og vil medføre øjeblikkelig bortvisning.

 

Overtrædelse

 • Alle medlemmer i BIF, ledere samt trænere kan påtale overtrædelser af ovenstående ordensreglement. Overtrædelse kan medføre bortvisning fra klubbens areal.

 

Således vedtaget af bestyrelsen

Februar 2021

Luk